รองผู้ว่าฯเผยก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนานา อโศกฯ ซอยสวัสดี เอกมัย สุขุมวิท 107

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท โดยกล่าวว่า สำนักการระบายน้ำกทม.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) 14 โครงการ ซึ่งในทั้งหมด 14 โครงการ เป็นโครงการบริเวณถนนสุขุมวิท 7 โครงการ ก่อสร้างแล้ว 6 โครงการ ประกอบด้วย 1.ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 2.ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 3.ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 4.ซอยสุขุมวิท 39 5.ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และ 6.ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา ส่วนซอยสุขุมวิท 14 อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่าบางแห่งยังล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เช่น บริเวณซอยสุขุมวิท 39 เนื่องจากถนนสุขุมวิทมีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดันท่อระบายน้ำ รวมถึงอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาการจราจรน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้ให้สำนักการระบายน้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว พร้อมให้คำแนะนำผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานบางส่วน นอกจากนี้ ได้เร่งรัดให้ทำงานในส่วนที่ไม่ติดปัญหาหรืออุปสรรคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งกำชับเรื่องความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน

          รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การดันท่อลอด และการก่อสร้างบ่อพัก ขณะนี้การก่อสร้างบ่อพักส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จ คงเหลือในส่วนการดันท่อลอด ซึ่งบ่อพักดังกล่าวสำนักการระบายน้ำได้พัฒนาเป็นแก้มลิงชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวบริเวณบ่อพัก เพื่อสูบน้ำที่กักเก็บไว้ระบายลงคลองในพื้นที่ โดยจะแล้วเสร็จสามารถทยอยเปิดใช้ระบบได้ในเดือนส.ค.62 เป็นต้นไป ส่วนโครงการก่อสร้างทั้งระบบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธ.ค.62

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน