ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำหรับโครงการชุมชนดีเด่นเทศบาลตำบลเดิดนั้นทางเราได้ดำเนินโครงการมาทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ปลอดจากโรคภัยต่างๆ นอกจากนั้นที่อยู่อาศัยน่าอยู่น่ามองตั้งแต่ถนนภายในหมู่บ้านบริเวณหน้าบ้านก็ต้องสะอาดไม่มีขยะทิ้งตามถนน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะร่วมกันพัฒนาถนนภายในหมูบ้านของตนเองซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสามมัคคีประชาชนภายในชุมชนของตนเองอีกทั้งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นแล้วภายในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยจะไม่มีแหล่งเพราะเชื้อโรคโดยเฉพาะน้ำขังแหล่งเพราะเชื้อยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือนจะต้องดูแลไม่ให้มี

นายวิจิตร ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลเดิดในหมู่บ้านต่างๆสะอาดมองไปทางไหนก็เจริญตาและสวยงามนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือความสามัคคีคนในชุมชนที่มีความรักและเอื้ออาทรต่อกัน นอกจากส่วนนี้แล้วบริเวณรั้วบ้านและภายในบริเวณบ้านที่เป็นที่ว่างเปล่าก็มีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไม่ต้องหาซื้อเหลือกินก็เก็บมาจำหน่ายที่ตลาดเทศบาลตำบลเดิดเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวได้อีกด้วยดังนั้นโครงการชุมชนดีเด่นจึงเป็นโครงการที่ดีต่อชุมชนเป็นอย่างมาก

กองทุนประกันวินาศภัย