ปชป.ปัดหาเสียงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท แต่ให้”ประกันรายได้แรงงาน”เปรียบคล้ายที่แตกต่างมโหฬาร!

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2562 ลงจาก 3.8 เหลือ 3.5 และพระเอกคือ “การส่งออก”หดเหลือร้อยละ 4 แปลว่า เศรษฐกิจไทยชลอตัวลง แต่รัฐบาลจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำงั้นหรือ นึกถึงนายจ้างรายเล็กรายน้อยด้วย ไม่งั้นจะเกิดการปิดตัวลงของ SME ร้านอาหาร ร้านค้าเล็กๆ อีกมาก งประชาธิปัตย์เคยเสนอประกันค่าแรง ไม่ให้ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี หากหักวันหยุดแล้วก็จะเท่ากับค่าแรงวันละ 400 บาทคล้ายกับที่รัฐบาลเสนอ แต่ที่ต่างมโหฬารคือ นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ “ไม่ใช่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” ที่ผลักภาระทั้งหมดให้นายจ้าง แต่เป็นการ “ประกันค่าแรง” หากพื้นที่ไหนได้ค่าแรงไม่ถึง 400 บาท รัฐจะชดเชยส่วนต่างให้จนครบ โดยไม่ต้องเป็นภาระนายจ้าง คล้ายกับกรณีศึกษาเทียบเคียง Workfare ของสิงคโปร์ ที่รัฐชดเชย

นายอรรถวิชช์ กล่าวต่อว่า โดยการจ่ายเงินให้ในรายจ่ายสำคัญๆ ของลูกจ้างเราสามารถจ่ายเงินส่วนต่างค่าแรงในรายการ เช่น การศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองหรือบุตร การรักษาพยาบาล ชำระหนี้สิน ให้เป็นเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และอื่นๆที่จำเป็น วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงานไปในตัว แถมเป็นรัฐสวัสดิการที่ให้เฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น

"วิธีนี้จะช่วยประคองนายจ้าง SME รายเล็กให้อยู่รอดทามกลางเศรษฐกิจขาลง และขณะเดียวกันลูกจ้างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยตามเป้าหมายของรัฐบาล"นายอรรถวิชช์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย