วันที่ 12 ก.ค.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หรือ 'เจ๊หน่อย'ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นำสุนทรพจน์ของตนมาเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก ความว่า...ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562เรื่ิอง การเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย14 กรกฎาคม 2541 เป็นวันที่พรรคไทยรักไทยก่อตั้งขึ้น ด้วยอุดมการณ์ของท่าน ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ที่ต้องการ

- ให้คนไทยก้าวพ้นความยากจน

- อยากให้ประเทศไทยทัดเทียมนานาอารยประเทศ อีกเพียง 2 วัน ก็จะครบ 21 ปี ที่พวกเราคนทำงานทีมไทยรักไทย จนถึงเพื่อไทยทุกคนได้มุ่งมั่นทำงานหนักด้วยสติปัญญา
#เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้คนไทยทุกคนเราคือแหล่งรวมคนทำงานที่ * คิดนโยบายเชิงนวัตกรรม * นักบริหารมืออาชีพ* นักสู้เพื่อประชาธิปไตย ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสกลับมาทำงาน เราจึงสามารถทำให้เศรษฐกิจดีได้ทุกครั้ง เราเป็นพรรคที่ปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เรายืนสู้ได้จนถึงทุกวันนี้ เราผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านมรสุมรุมเร้า มา 21 ปี

- ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ร้ายแรง และหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากเราต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

3 ความท้าทาย 1. ความท้าทายทางการเมือง **ต่อสู้กับรัฐธรรมนูญ และกติกาที่บิดเบี้ยว ความเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม **กลโกงต่าง ๆ การใช้อำนาจรัฐ และการใช้อำนาจองค์กรอิสระ ที่ไม่เป็นธรรม

2. ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ ที่ตกต่ำหนักมาก กำลังซื้อภายในประเทศ หายจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ**ส่งออกตกต่ำจากค่าเงินบาทแข็ง **ตลอดจนผลจากสงครามการค้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องส่งผลกระทบต่อไทย

3. ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าเราปรับตัวไม่ได้ เราจะถูก Disrupt ตกยุคทันที เราจึงต้องปรับตัวเตรียมความพร้อม เพื่อให้พรรคเพื่อไทย ยังคงเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อย่างทรงประสิทธิภาพต่อไป เหมือนเช่นในอดีตภายใต้พันธกิจ 3 ประการคือ

1. ปรับกระบวนทัศน์

2. จัดกระบวนคน

3. สร้างกลไกยุติความขัดแย้งในบ้านเมือง เพื่อไทยพัฒนาแนวคิดและปรัชญา สะท้อนผ่านคำขวัญ "#คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคน" ซึ่งหมายถึง เรามีกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง จากการ “#ยึดราชการเป็นศูนย์กลาง” บังคับ ไม่ฟังเสียงประชาชน มาเป็น "#การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" จนเราสร้างเป็นพันธกิจของพรรคว่า "#พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน" ต่อจากนี้ #เพื่อไทยยุคใหม่จะเข้าถึงปัญหาของประชาชนให้มากขึ้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชาชน
เมื่อประชาชนมีปัญหา ทีมเพื่อไทยจะเป็นคนแรก ที่รู้ปัญหาของประชาชน

#เพื่อไทยยุคใหม่ จะเป็นสะพานเชื่อมให้ประชาชน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มามีส่วนร่วมกับพรรคให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันกำหนดนโยบายพรรค

#เพื่อไทยยุคใหม่ จะเข้าสู่ยุค #ประชาชนคิดเพื่อไทยทำ

#เพื่อไทยยุคใหม่ จะนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในสภาให้มากขึ้น เราจะทำให้ประชาชนมีช่องทางนำเสนอปัญหา เสนอความคิด และร่วมติดตามการทำงานของรัฐบาล ร่วมกับ #ทีมเพื่อไทย ในสภาให้มากขึ้น

#เพื่อไทยยุคใหม่ เราจะเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม นำความคิดใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาสร้างความทันสมัย และความเจริญให้ประเทศชาติ
#เพื่อไทยยุคใหม่ เราจะจัดโครงสร้างการทำงานในพรรคใหม่ ที่จะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ โดยจะมีการกระจายอำนาจให้สมาชิกทุกคนจะได้มีส่วนร่วม ในการบริหารพรรค
ได้รับโอกาสทำงานตามความถนัด และความสามารถอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง เราเชื่อว่า จุดแข็งของเรา คือการมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงในคน 3 รุ่น

#เรามีผู้บริหารรุ่นใหญ่ ที่มากประสบการณ์ + ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
#เรามีผู้บริหารรุ่นกลาง ที่มีความสามารถเป็นมืออาชีพทุกสาขา
#เรามีคนรุ่นใหม่ ที่มีพลังเต็มเปี่ยม เเละมากด้วยความรู้ในโลกยุคใหม่
#เพื่อไทยยุคใหม่

จึงจะเป็นพรรคที่เป็นเครื่องมือทำงานให้ประชาชน ได้ทรงอนุภาพกว่าเดิม

- เราจะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่ง ในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชน

- เราจะเป็นสะพานเชื่อม นำความรู้ วิธีการทำมาหากินใหม่ ๆ จากโลกยุคใหม่ ไปให้ประชาชน โดยไม่ต้องรออำนาจรัฐ
วันนี้ ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเอาใจช่วย #ทีมเพื่อไทยยุคใหม่ และรอความหวังจาก #ทีมเพื่อไทยยุคใหม่

วันนี้ ดิฉันต้องขอให้พวกเราได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่ง รวมพลังกันให้มั่น เพื่อทำความหวังที่คนไทยทั้งประเทศฝากไว้กับเราให้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุตาม 3 เป้าหมาย คือ

1. คืนความอยู่ดีกินดี และความสงบสุขให้กับคนไทย
2. คืนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่แท้จริง ให้ประเทศไทย
3. คืนศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศไทย สร้างชาติไทยของเรา ให้ทันสมัยทัดเทียมโลกอีกครั้งหนึ่ง
สุดท้าย ดิฉันเชื่อว่า พลังของ #ทีมเพื่อไทยยุคใหม่ เราจะนำความหวัง ความสุข และเงินในกระเป๋ากลับคืนมา ให้พี่น้องคนไทยได้

ขอเพียงเราร่วมใจกันเป็นหนึ่ง รวมพลังกันให้มั่น เราจะนำชัยชนะ กลับมาสู่ประชาชนได้อย่างแน่นอน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน