รอง ผบ.ตร เปิดศูนย์บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตร.ภ.4 รองรับปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในภาคอีสาน "รุ่งโรจน์" เผยพบความผิดฐานการฟอกเงินที่มากสุดคือเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ก.ค.2562 ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 (บก.สส.ภ.4) จ.ขอนแก่น พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดศูนย์บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตำรวจภูธรภาค 4 (ศปปง.ภ.4) ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตร.ภ.4 ได้จัดตั้งขึ้น ที่ บก.สส.ภ.4 สำหรับการรองรับปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่ง

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากขึ้น ผู้กระทำความผิดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการกระทำความผิดในลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะการกระทำความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ทั้งในเรื่องของความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, ยาเสพติด, การค้ามนุษย์, ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การพนันออนไลน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

" กลุ่มผู้กระทำความผิดและเครือข่ายมีการนำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดไปแปรสภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การโอนหรือการกระทำใดๆเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินซึ่งการดำเนินคดีรวบรวมพยานหลักฐานมีความยุ่งยากซับซ้อนยากต่อการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจึงเป็นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินเข้าสอบสวนดำเนินคดีดังกล่าว"

รอง ผบ.ตร. กล่าวต่ออีกว่า การเปิดศูนย์บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตำรวจภูธรภาค 4 เป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดี การตรวจค้นการยึดและอายัดทรัพย์ การแจ้งเบาะแสการคุ้มครองพยานหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน อย่างไรก็ดี สำหรับกำลังพลที่จะมาประจำอยู่ที่ศูนย์ฯดังกล่าวนี้ ต้องใช้บุคลากรทั้งงานสืบสวนและงานสอบสวน เพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มีความจำเป็น เนื่องจากพนักงานสอบสวนที่อยู่ตามโรงพักที่จะทำคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน ก็มีโอกาสน้อยเพราะงานในหน้าที่ตัวเองก็เยอะ

" บก.สส.ภ.4 มีกำลังพล มีผู้กำกับสอบสวน ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอยู่ตั้ง 70 กว่านาย มีกองสืบสวนที่มีความเข้มแข็งมีความสามารถที่จะสามารถทำได้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน จะทำให้ผู้กระทำผิดเกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะทำความผิดอีกต่อไป"

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน