คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า-สมาคมผู้ปกครอง-ครู รร.วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี แถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศล115 tn Visuttharangsi mini -malf marathon kanghanahuri Championship

โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ ผอ.รร.ฯ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าร่วมแถลงข่าวการจัดเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ รร.ฯ

เวลา 14.00 น.ของวันที่ 12 ก.ค.62 ที่อาคาร 100 ปี ของ รร.วิสุทธิ์รังษี ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้มีพิธีเปิดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล 115 th Visuttharangsi Mini-Half Marathon Kanchanaburi Championship

โดยมีนายอุดม เหลืองสด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วิสุทธิ์รังษี เป็นประธานร่วมกับนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการ รร.ฯ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ รองผู้อำนวยการ รร.ฯ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง และนายเฉลิมพล มหาอุดมรักษ์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า รร.วิสุทธิ์รังษี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 115 ปี วิสุทธิ์รังษี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน กาญจนบุรี แชมป์เปี้ยนชิฟครั้งนี้ เพื่อนำรายได้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ รร.วิสทธิ์รังษี ชิงรางวัลชนะเลิศสูงสุด 10,000 บาท

ประวัติความเป็นมาของ รร.วิสุทธิ์รังษี จ.กาญจนบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2447 โดยท่านพระครูวิสุทธิ์รังษี(หลวงปู่เปลี่ยน) อินทสโร จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 115 ปี ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิสุทธิ์รังษี สมาคมผู้ปกครอง-ครู สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน อละผู้ปกครองเครือข่าย จึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะสร้าง"ศูนย์วิทยาศาสคร์การศึกษา 115 ปี" ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาทุกประเภทของโรงเรียน

อีกทั้งเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย และดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนให้บริการกับบุคคลภายนอก

กำหนดการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 สืงหาคม 2562 สถานที่ ณ โรงเรียนวิสุทธิ์รังษี เส้นทางการเดิน-วิ่งจุดเริ่มต้นอยู่ภายในโรงเรียน ไปตามถนนสายบายพาส(เลี่ยงเมือง)

ประเภทการแข่งขัน มี 4 ประเภท คือ 1.เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 km.. 2.วิ่งมินิมาราธอน 10.5 km.และ 3.วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 km.
รางวัลในการแข่งขันรางวัล OVERALLS ลำดับที่ 1.ชาย-หญิง ระยะทาง 5 km.รางวัลละ10,000 บาท ระยะทาง 10.5 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 10,000 บาท

OVERALLS ลำดับที่ 2 ชาย-หญิง ระยะทาง 5 km.รางวัลละ 3,000 บาท ส่วนระยะทาง 10.5 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 5,000 บาท ระยะทาง 21 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 8,000 บาท OVERALlS ลำดับที่ 3 ระยะทาง 5 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 2,000 บาท ระยะทาง 10.5 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 3,000 บาท ระยะทาง 21 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 5,000 บาท OVERALLS ลำดับที่ 4 ระยะทาง 5 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 1,000 บาท ระยะทาง 10.5 km.ชาย-หญืง รางวัลละ 2,000 บาท ระยะทาง 21 km.ชาย-หญิง รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลแฟนซี(ประเภทสวยงาม) รวมทุกรุ่นอายุ มี 2 รางวัล ชาย-หญิง รางวัลละ 5,000 บาท

สถานที่เปิดรับสมัคร สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครทางออนไลน์(หน้า webpage) หรือสมัครได้ที่ห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิ์รังษี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ วันที่ 18 สิงหาคม -วันที 242 สิงหาคม 2562 รับเสื้อวิ่งและBIB ติดต่อสอบถามได้ที่นายประเสริฐ วันเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 086-006-1565 ,นางคนึงนิตย์ เนียมหอม หมายเลขโทรศัพท์ 063-625-6323 , นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดา หมายเลขโทรศัพท์ 083-058-8005 , นายธีรพงศ์ จิตเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 094-291-6496 หรือชำระเงินค่าสมัครได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 354-0-20964-6 ชื่อบัญชี ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิ์รังษี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน