ศิริราชมูลนิธิ ร่วมกับโครงการ Wearing and Sharing แค่ใส่ก็ได้ทำบุญ และคลื่น 98 EDS ร่วมเป็นกระบอกเสียงชวนคนไทยร่วมทำบุญกับโครงการ Wearing and Sharing แค่ใส่ก็ได้ทำบุญ โดยมีดีเจเปิ้ลหัทยา วงษ์กระจ่าง,ดีเจเอม สาธิดา ปินสินชัย,ดีเจนิค ถิรภัทร ชัยจรรยา,คุณแพท ณปภา ตันตระกูล และน้องเรซซิ่ง คุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานน์,คุณขวัญ-ณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์ พร้อมด้วยทูตประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ จัดหารายได้สมทบเข้ากองทุนผู้ป่วยยากไร้

ทั้งนี้มีการจัดทำเสื้อสีเหลืองและกำไลหนังและหินนำโชคเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจร่วมทำบุญกับโครงการ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการจัดจำหน่ายไม่น้อยกว่า100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ FB:Wearing_Sharing