วันที่ 10 ก.ค.62  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 62 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางาน จ.ประจวบฯ นางจริยา หรรษาวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหินและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาและผู้มองหางานจำนวนมากร่วมงาน

นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและยังเพิ่มโอกาสในการหางานทำให้กับผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทั้งยังได้สมัครงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการในคราวเดียวกันซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีโลกทัศน์กว้างไกลสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานโดยตรงกับผู้ประกอบการต่างๆทั้งบริษัท โรงแรมต่างๆใน จ.ประจวบฯและจังหวัดอื่นกว่า 50 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 2,000 อัตรา เช่น วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้จัดการร้านอาหาร ช่างเทคนิค พนักงานบัญชี พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ 30 อาชีพ เช่น สร้อยข้อมือจากกระดุมและหัวซิป,ที่รัดสายหูฟังและกระเป๋าใส่หูฟัง, กำไลไม้สวนไหมพรม, ต่างหูไหมพรม, ที่รองแก้วจากเส้นฝ้าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การให้คำปรึกษาและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ การจัดทอล์คโชว์เคล็ดลับความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ขายของออนไลน์ทำรายได้หลักแสน เปิดโลกกว้างทางอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 บริการนวดเพื่อสุขภาพจากสมาคมคนตาบอด จ.ประจวบฯ ให้บริการตัดผมฟรีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน. หัวหิน/ประจวบฯ

กองทุนประกันวินาศภัย