วันที่ 11 ก.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ โพสต์เพจเฟซบุ๊กหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่า...นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลชุดใหม่

กองทุนประกันวินาศภัย