ระบุไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายเมื่อ 22 ปีที่แล้ว แต่อาจแพร่จากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะอาการผิดปกติแม้ฉีดวัคซีน พบแค่ 1 ใน 2.7 ล้านรายเท่านั้น รอผลสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ เผยไทยมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีข่าวเด็กเล็กรายหนึ่งในจ.กาญจนบุรี มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังรับวัคซีนป้องกันโรคและหยอดโปลิโอว่า กรมฯได้สั่งการให้กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ซึ่งดูแลพื้นที่จ.กาญจนบุรี  ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สอบสวนโรค ขณะนี้ได้ตรวจสอบวัคซีนล็อตดังกล่าว และส่งตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลและข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกรมฯจะได้นำรายละเอียดของผู้ป่วยรายนี้ ข้อมูลวิชาการทั้งหมด ตลอดจนแนวทางการติดตามและดูแลผู้ป่วย เข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในช่วงปลายเดือนนี้ด้วย

ทั้งนี้ ไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายในเดือนเม.ย.40 และอยู่ในสถานะปลอดโรคโปลิโอจนถึงปัจจุบัน แม้จะไม่พบรายงานผู้ป่วยอีก แต่จากสถานการณ์ทั่วโลกที่ยังมีการรายงานโรคโปลิโอต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเด็กไทยตามช่วงวัยทั่วประเทศได้รับวัคซีนโปลิโอตามกำหนด เพื่อป้องกันบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคโปลิโอ ที่อาจจะแพร่ระบาดมาจากประเทศอื่นได้ ส่วนอาการผิดปกติที่พบได้หลังจากได้รับวัคซีนโปลิโอ นั้น โดยทั่วไปสามารถพบได้ประมาณ 1 รายต่อผู้รับวัคซีน 2.7 ล้านราย

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า หลังการรับวัคซีนหากมีอาการผิดปกติ เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเฉพาะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) มาอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วย AFP ทุกราย จะส่งอุจจาระเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ ว่ามีเชื้อโปลิโอหรือไม่ ซึ่งตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีที่พบผู้ป่วยสงสัย