ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดูแลผู้สูงวัย เมื่อประเทศไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี 2560 ด้วยการเปิดตัว "ธนาคารผู้สูงวัย" มีการออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผู้สูงวัยฝากมากที่สุดเป็นอันดับ1

อีกทั้งได้ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสุขภาพและสังคม เพื่อดูแลผู้สูงวัยและได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม "ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy" ซึ่งจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 100,000 คน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยอย่างเข้าถึงสะดวก ล่าสุดธนาคารฯ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ "gsbseniorwow.com" และ แอปพลิเคชั่น "GSB Senior Wow" ซึ่งสามารถเข้าชมและร่วมประสบการณ์ใหม่ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การจัดทำเว็บไซต์gsbseniorwow.comและ แอปพลิเคชั่นGSB Senior Wowถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธนาคารที่ได้ดูแลผู้สูงวัย โดยเชื่อว่าจะสามารถรองรับความต้องการทางด้านข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและสร้างสังคมของผู้สูงวัย สร้างกลุ่มเพื่อนที่มีความต้องการเดียวกันที่กระตุ้นให้คนสูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

"เว็บไซต์gsbseniorwow.com และ แอปพลิเคชั่นGSB Senior Wowสร้างขึ้นบนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่สำรวจเรื่องพฤติกรรม การใช้เทคโนโลยี ความชื่นชอบ หรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งพบว่า กลุ่มอายุ 50-59 ปี เป็นกลุ่มที่มีเงินออมมากที่สุด ชอบท่องเที่ยว ซื้อสินค้าที่ไม่ยึดติดตราสินค้า ส่วนกลุ่มอายุ 60-69 ปี เป็นกลุ่มชอบสังคม พบปะเพื่อนฝูง ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร แต่ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ส่วนกลุ่มอายุ 70 ปี ขึ้นไป กลุ่มนี้มีความเหงาสูง ต้องการผู้ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ และทุกกลุ่มส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น"

สำหรับเว็บไซต์ฯและ แอปพลิเคชั่นฯมีเนื้อหาครบทุกความต้องการ ค้นหาง่าย และแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน โดย 61% ของเนื้อหาจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งสุขภาพ วิชาการ สิทธิพิเศษ ส่วนสดต่างๆ จากสถานประกอบการทั้งเมืองไทย และจากเครือข่ายของธนาคารออมสินไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง อีก 22% เกี่ยวกับความบันเทิง โดยเฉพาะกิจกรรมคาราโอเกะการร้องเพลงผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ที่มีบทเพลงตั้งแต่ยุค 60 ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพลงกว่า 30,000 เพลง ส่วนอีก 9% จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวัง และเตือนภัยต่างๆ ขณะที่อีก 8 % เป็นเนื้อหาของการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งบทสวดมนต์ หรือสติกเกอร์ไลน์กล่าวทักทายสวัสดีตอนเช้าสวยๆ ที่มีให้เลือกส่งได้อย่างง่ายดาย

"ออมสินมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ธนาคารเพื่อผู้สูงวัย อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะดูแลในเรื่องการเงินแล้ว ยังให้ความสำคับกันการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของผู้สูงวัยด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สูงวัยสมัครเป็นสมากชิกเว็บไซต์gsbseniorwow.com และ แอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความสุข สมวัยในแบบ Smart Senior กับธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"