มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00น.โดยมีพรรคนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น อ.ศ.ม.ร. จำนวน 3 พรรค ได้แก่

หมายเลข 1 พรรคสานแสงทอง (ผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร. คือ นายจาตุรนต์ เฉตาไพย)
หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน (ผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร.คือ นายจิรพันธ์ เพชรกุล)
หมายเลข 3 พรรคพลังราม (ผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร. คือ นายคมสัน บุ้งทอง)

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำบัตรประจำตัวนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่เลือกตั้ง ณ วิทยาเขตบางนา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 08.30-11.30น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00-16.00น. และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ใช้สิทธิ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 08.30-16.00น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทร.02-310-8074