กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 26

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 26 จำนวน 53 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 111,271,027 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน