“กฤษฏา" ติดเบรคม็อบประมง ยันไม่ออกกฏระเบียบเรื่องประมงทั้งสิ้นจนกว่ามี ครม.ใหม่

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อความทางไลน์แจ้งว่า”รัฐมนตรีเกษตรฯ คนปัจจุบันจะไม่มีการออกกฎหรือระเบียบอะไรเรื่องประมงทั้งสิ้นเพราะกำลังจะมี ครม.ใหม่ พี่น้องประมงไม่ต้องกังวลครับ”

จากกรณีปัญหาวิกฤติปลาทูไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์ จากการจับลูกปลาทูขนาดเล็กไปจำหน่าย จนเกิดกระแสสังคมในโซเซียลมีเดีย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมงนำ พ.ร.ก.การประมง 2558 มาตรา 57 ที่มีข้อกำหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นเรือประมง” มาบังคับใช้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมประมงได้มีการเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับประมงพื้นบ้าน 2 ครั้ง และประมงประมงพาริชย์ 1 ครั้ง และประชุมโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขกฎหมายอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพการทำประมง ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ อีกจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้าน ได้ยอมรับในขนาดของปลาทูที่ห้ามทำการประมง ที่ขนาดต่ำกว่า 14 เซนติเมตร ขณะที่ทางประมงพาณิชย์ ขอให้มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยแจ้งว่าจะไปดำเนินการประชุมหารือร่วมกับสมาคมประมง ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลเพื่อหาข้อยุติก่อน