เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่วัดเทพศิรินทรสวาส พระครูศิริธรรมวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โกนผมให้กับ พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนารายการและรายได้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในโครงการ บวชเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินทางแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-14 ก.พ. นี้