“มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค” ชวนเกษตรกรสมัครเข้าประกวดโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เปิดเผยว่า โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 เพื่อเฟ้นหา สนับสนุนและยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่

สำหรับปีนี้ โครงการประกวดมุ่งเน้นสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” เนื่องจากความต้องการอาหารปลอดภัยของตลาดโลก โดยผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ในเอเชียและออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ด้วยการผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก และมีการกำหนดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 2560-2564 โดยมีแผนจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จากเดิม 3 แสนกว่าไร่ ให้เป็น 6 แสนไร่ภายในปี 2564

ทั้งนี้การเกษตรวิถีอินทรีย์ (Organic agriculture) จะต้องประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อได้แก่ สุขภาพ,นิเวศวิทยา,ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology,fairness and care) อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco-friendly) โดยมี 4 ส่วนสำคัญคือ 1.กระบวนการผลิต (Production) 2.การขนส่ง(Logistics) 3.คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center) 4.การจัดการหรือกำจัด (Disposal)

สำหรับผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มีอายุระหว่าง 17-50 ปี เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น IFOAM เกษตรอินทรีย์ Earth Safe (อินทรีย์วิถีไทย) PGS (Participatory Guarantee Systems)Organic Thailand มผช.มกท.เป็นต้น หรือมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆทางด้านการเกษตร พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และมุ่งพัฒนาการเกษตรวิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืน ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ท่านจะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

โดยเกษตรกรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทางคือ 1.สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ 3.ส่งใบสมัครและเอกสารมาได้ที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.62 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation