จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่นโรคชิคุนกุนยาได้เกิดโรคระบาดในพื้นที่รอบนอกตำบลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และเริ่มแพร่ระบาดในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพิ่มขึ้น จากการรายงานผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลแม่สอด และ อสม.ในชุมชน พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 34 ราย โดยทีมควบคุมโรคอำเภอแม่สอด ได้ออกพื้นที่ควบคุมโรคตลอดระยะเวลาในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อลดการระบาดของโรคในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด และกองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ รพ.แม่สอด สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด ได้ประชุมหารือ แนวทางการควบคุมโรค ดังนี้

ระยะสั้น>>ออกพื้นที่สอบสวนโรคและควบคุมโรค บ้านผู้ป่วยโดยการใส่ทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ในระยะรัศมี 100 เมตร จำนวน 2 รอบ

ระยะยาว>>รอบที่ 1 รณรงค์ใส่ทรายอะเบทก่อนการพ่นหมอกควัน 7 วัน และดำเนินการพ่นหมอกควัน ทั้งหมด 20 ชุมชน โดยเริ่ม จัดกิจกรรมClick Off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 3 ก.ค. 62 ณ รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส เวลา 09.00 น

รอบที่ 2 รณรงค์ใส่ทรายอะเบทก่อนการพ่นหมอกควัน 7 วัน และดำเนินการพ่นหมอกควัน พร้อมขอสนับสนุนเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด มาร่วมดำเนินการ ทั้งหมด 20 ชุมชน ในเดือนสิงหาคม 2562 และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากเสียงตามสายในชุมชนในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ คือ

1.จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและนอกบ้านให้สะอาดไม่รกรุงรัง

2.ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขังและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3.อยู่ในที่ๆสว่าง กางมุ้งเวลานอน 4.ใช้สเปรย์ฉีดหรือทายากันยุงเมื่อเวลาอยู่นอกบ้าน

//////////

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน