PTT-KV-DJSI-Online

“มานิต อุดมคุณธรรม” กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร แจงขายหุ้นโฮมโปร จำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจครอบครัว สร้างอสังหาริมทรัพย์ ขยายเพิ่มโครงการ "สวอนเลค เขาใหญ่" ย้ำมั่นใจในศักยภาพของธุรกิจโฮมโปร และทีมบริหาร เติบโตต่อเนื่อง ชูจุดยืนความเป็นผู้นำธุรกิจ Home Solution & Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า ที่มีกระแสข่าว ถึงการขายหุ้นโฮมโปรของตน ตามที่ตนได้รายงานการขายหุ้นสามัญ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน มีจำนวนรวม 24 ล้านหุ้น เหตุผลที่ขายเนื่องจากนำเงินไปลงทุนในการขยายเพิ่มในโครงการอสังหาริมทรัพย์ “สวอนเลค เขาใหญ่" ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว ทั้งนี้ หลังจากการขายหุ้นสามัญ HMPRO ดังกล่าว

ปัจจุบันตนเองยังคงถือหุ้นในโฮมโปร ในสัดส่วนร้อยละ 2.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และยังดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ โดยมีอันดับในการถือหุ้นอยู่ในอันดับที่ 6 รวมจำนวนกว่า 270 ล้านหุ้น สำหรับการขายหุ้นในครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผมถือครองอยู่ ย้ำยังคงเชื่อมั่นในการบริหารของโฮมโปร ที่ยังคงความเป็นหนึ่งของธุรกิจ Home Solution & Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้” นายมานิต กล่าวตอนท้าย

###