นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัลและร่วมให้กำลังใจ กับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ของกรมพลศึกษา โดยมีเด็กเล็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000คน จากตัวแทน 8 จังหวัด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

นาวาตรี วรวิทย์ กล่าวว่า กีฬาที่ใช้แข่งขันครั้งนี้ จะเป็นกีฬาเพื่อการพัฒนาการเติบโตเด็กในด้านต่างๆ เช่น การกระโดดเชือก จะเป็นการช่วยเสริมสร้างการยืดของกระดูก เพิ่มส่วนสูง ของเด็ก หรือการโยนบอลลงตะกร้าเป็นการฝึกทักษะการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา และยังมีการประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ด้วย