“EPCO”กดปุ่มสตาร์ทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เวียดนาม 2 โครงการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟูเยี้ยน กำลังการผลิตติดตั้ง 110.03 เมกะวัตต์ จ่ายไฟอย่างเป็นทางการแล้วในเดือน มิ.ย.62 รองรับนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลเวียดนาม พร้อมผงาดขึ้นแท่นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 533 MW ตั้งเป้าหนุนรายได้เติบโต 50%

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตพลังงานของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันนโยบายของรัฐบาลประเทศเวียดนามมีความต้องการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และได้ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนสัดส่วน 5%ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2563

โดยที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนามจำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการ XT1 และ XT2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.03 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปีในอัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed in Tariff หรือ FIT ที่ 0.0935 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และราคาตลาดอีก 5 ปี โดยเป็นการลงทุนผ่าน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นในสัดส่วน65%

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 โครงการ XT1ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial Operating Date : COD)และเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 โครงการ XT2 ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม “Vietnam Electricity” หรือ “EVN” พร้อมเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป

“โครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตไปร่วมกันต่อไปในอนาคต ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทฯ จะยังมุ่งเน้นในการสร้างโรงไฟฟ้าและมองหาโอกาสทางธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนต่อไป”

สำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มปีนี้จะมีการดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)เพิ่มขึ้น130 เมกะวัตต์ โดยจะมาจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเทศเวียดนาม 110 เมกะวัตต์และจะมาจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ประเทศญี่ปุ่นโครงการ คูริฮาร่า 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.25 และ Shichikashuku1 ขนาดกำลังการผลิต 2.65 MW โดยเป็นบริษัทย่อยที่ EPCO ถือหุ้นอยู่ 98% มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปีในระบบ Fit ซึ่งราคาขายไฟฟ้าอยู่ที่ 36 เยนและที่ 21 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงคงที่ตลอดอายุสัญญา และคาดว่าน่าจะ COD ได้ภายในเดือนพ.ย.นี้แน่นอน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน