วันที่ 27 มิ.ย.2562 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (ศปฉช.ตร.) ได้จัดให้มีพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค 1 ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง

ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (ศปฉช.ตร.) ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ผลการดำเนินการสามารถ สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของตำรวจภูธรภาค 1 (ครั้งที่ 12)

ไกล่เกลี่ยได้ 567 ราย รวมโฉนด 661 ฉบับ รวมเนื้อที่ 1,050 ไร่ 3 งาน 74 ตร.ว.,รวมราคาซื้อขายที่ดิน 2,896 ล้านบาทเศษ (2,896,200,000 บาท)
พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่าสรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ (ครั้งที่ 12) ไกล่เกลี่ยได้ 1,038 ราย คืนโฉนด จำนวน 952 ฉบับรวมเนื้อที่ 1,696 ไร่ 3 งาน 97.7 ตารางวารวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,000 ล้านบาทเศษ (3,008,340,135 บาท)สำหรับของ ภ.1

สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของ ภ.1 ครั้งที่ 12 (27 มิ.ย.62) ไกล่เกลี่ยได้ 567 ราย รวมโฉนด 661 ฉบับ,รวมเนื้อที่ 1,050 ไร่ 3 งาน 74 ตร.ว. รวมราคา
ซื้อขายที่ดิน 2,896 ล้านบาทเศษ 2,896,200,000 บาท ,สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ (รวมครั้งที่ 1-12)ไกล่เกลี่ยได้ 25,052 ราย คืนโฉนด จำนวน 21,312 ฉบับรวมเนื้อที่ 59,345 ไร่ 2 งาน 40.42 ตารางวารวมราคาซื้อขายที่ดิน 30,622 ล้านบาทเศษ (30,622,828,496 บาท)