กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค การดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งเดินศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและอนุรักษ์พลังงาน ค่ายพระรามหก โดยมีผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ หุบกะพงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายประยูรกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยเริ่มดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ของสำนักพระราชวัง ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ และทางกรมฯได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการ จำนวน 53 แห่ง ประกอบด้วย นิคมสหกรณ์ 59 แห่ง ศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี รวม 32 จังหวัด พื้นที่ 541 ไร่ และมีพันธุ์พืชบันทึกในระบบฐานข้อมูลกว่า 1,400 พันธุ์

ในการนี้ ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพระราชวัง ให้เกียรติมาร่วมบรรยายและแนะนำข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร รวบรวมข้อมูลดิบ ทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมด ที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่นิคมสหกรณ์ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร รวบรวมผลงานสนองพระราชดำริของสหกรณ์นิคมทุกแห่งมาบรรจุผลงานความก้าวหน้าในเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสนองพระราชดำริได้อย่างชัดเจน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน