"ศาลรธน." รับคำร้อง 32 ส.ส.ไว้พิจารณาคุณสมบัติ ปล่อย 9 คนรอด ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย ชี้ไม่สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เพราะยังไม่มีการไต่สวน ดักทางพวกจ้องเปรียบเทียบคดี “ธนาธร” หยิบหลักฐานชวนสงสัยว่ามีพิรุธเลยไม่ปล่อยเข้าสภา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มิ.ย. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 จำนวน 2 คำร้องโดยขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพของส.ส.จำนวน 41 คนสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 6 ) ประกอบมาตรา 98 ( 3 ) หรือไม่

โดยศาลประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าไม่รับคำร้องของผู้ถูกร้อง 9 คน ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 6 คน คือ นายศาสตรา ศรีปาน นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรธ์ น.ส.ภริม พูลเจริญ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ 3 คนคือ นายกรณ์ จาติกวณิช นายประมวล พงศ์ถาวราเดช นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทระบุว่าประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์ถ่ายภาพและภาพยนตร์เครื่องคํานวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า ซึ่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ที่จะเป็นลักษณะเข้าข่ายอันเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของส.ส.ทั้ง 9 คนต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ผู้ถูกร้องอีก 32 คนศาลรับไว้พิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค 2 บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง แต่ในคดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง มีเพียงเอกสารประกอบคำร้องเป็นหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์กับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทและแบบนำส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด

จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ศาลต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ จากนี้แจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

อย่างไรก็ตามคดีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่กกต. ได้ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนาธร สิ้นสุดลง ได้ผ่านการสอบสวนของกกต.ซึ่งมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมาก่อนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเอกสารประกอบคำร้อง เช่นแบบสสช.1 ระบุสินค้าหรือบริการที่ประกอบการว่า ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย ประกอบกับแบบส่งงบการเงินที่บริษัทของนายธนาธร ยื่นต่อกรมธุรกิจการค้า 2554-2558 ระบุไว้ชัดเจนว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร และรายได้จากการให้บริการโฆษณา จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 2

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน