วันที่ 29 ม.ค. 60 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงคดีทุจริตสินบนโรลส์-รอยซ์ว่า ได้รับรายงานทุกข่าวแล้ว เมื่อพิจารณาทั้งภาพกว้าง และภาพละเอียดแล้วพบว่า เรื่องราวทุจริตให้สินบนทั้งหมด เกิดขึ้นในอดีต ทางการต่างประเทศได้ลงโทษบริษัทเอกชนและบุคคลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่ในบ้านเราพวกที่รับสินบนไม่ว่านักการเมืองข้าราชการ เอกชน ยังไม่ได้ถูกลงโทษ เรื่องนี้ต้องหาตัวผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะไม่ยากนัก เพราะทุกเรื่องราวระบุปีที่มีการสั่งซื้อของ ต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารการจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง มีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ต้องตรวจสอบได้จนพบผู้เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงต่าง โดย ศอตช.ได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบดำเนินอยู่ขณะนี้

"ส่วนกระทรวงยุติธรรมจะใช้ทุกช่องทางและอำนาจตามกฎหมายที่มี ทำให้การตรวจสอบได้ความกระจ่างชัด และเสนอรัฐบาลโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บทเรียนที่สำคัญจากกรณีเหล่านี้คือ การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงมากๆจากต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต และรายงานของหน่วยงานต่างประเทศทุกกรณีมีความคล้ายคลึงกันคือ การทุจริต จ่ายสินบน รับสินบน มีนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจคนไทยและต่างชาติ เกี่ยวข้องร่วมมือกัน รับเงินด้วยกัน มากน้อยต่างกันไป หน่วยตรวจสอบจึงต้องดูลึกลงไปว่าใครเป็นใคร ใครเกี่ยวข้องบ้าง สายสนกลในของแต่ละคนเชื่อมโยงไปถึงใครอื่นอีกบ้าง บัญชีธนาคารใดที่รับเงิน หรือนอมินีคนใดที่รับเงินแทน หรือจ่ายเงินสดให้กัน" " นายสุวพันธ์ กล่าว

รมว.ยุติธรรม เผยว่า ต้องนำบทเรียนนี้มาป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก มีทั้งมิติการปลูกฝังจิตสำนึก การใช้ข้อกฎหมายที่มีออกมาตรการที่จำเป็น การกำชับทุกส่วนราชการให้เคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบกลาง เรื่องนี้ได้หารือเลขาธิการ ปปท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้รีบรายงานรัฐบาล ระบุมาตรการที่รัฐบาลควรสั่งการเพิ่มเติม