วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร.ต.ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 “เยาวชนคนรักชาติต้านภัยยาเสพติด” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในลักษณะกิจกรรมค่าย สันทนาการ จำนวน 9 รุ่น
ณ บ้านเพียรพิทักษ์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เยาวชนรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งสามารถเป็นแกนนำในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจำนวน 915 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน