นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมการบริหารจัดการท่องเที่ยว“ข่วงผะหญาล้านนา ลำปาง” (ลานปัญญา)เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จ.ลำปาง โดยรวมแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 11 ชุมชน โดยรวมกลุ่มร่วมกันลงทุนในนามสมาคมฯ เริ่มต้นด้วยเงิน 500,000 บาท เมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 เพื่อเป็นจุดแสดงกิจกรรม ของดีของเด่นและประสานงานต่อกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่มีแปลงสาธิตทำเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมทางนัำและพื้นที่สำหรับการแสดงศิลปะ ดนตรี พื้นเมืองล้านนา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน