ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

จีดีพีปีนี้คงเหลือได้สัก 3% เหตุจากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าเพราะพิจารณางบประมาณปี 63 ล่าช้าไม่ทัน เป็นปัญหาการ่ายเงินเดือนข้าราชการของรัฐ 2 ล้านกว่าคน ปีละกว่า 6 แสนล้าน ต้องใช้งบของปี 63 ไปก่อน 3 เดือน เพราะเดือน กรกฎาคม สำนักงบประมาณจะปิดคำขอส่งให้สภาพิจารณาเดือน กันยายน และ พัฒนาวาระ 2-3 เดือน ธันวาคมก่อนเสนอให้ผ่านวุฒิสภาแล้วทูลเกล้าเป็น พรบ.งบประมาณของปี 63

กรอบงบประมาณปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ประกอบไปด้วยรายจ่ายประจำ 2.35 ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุน 6.91 แสนล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 8.76 หมื่นล้านบาท และรายจ่ายเพื่อสมทบเงินคงคลังอีก 6.27 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ต้องพิจารณาให้ทันเดือนธันวาคม 2562

เมื่อดู 12 นโยบายรัฐบาลใหม่ที่พอจับต้องได้และสัญญากับประชาชนไว้ เชื่อว่าคงทำต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรื่องอื่นๆคงต้องรอนโยบายจากพรรคอื่นมารวมกันอีก กว่าจะได้ผลคงต้องมกราคมไปแล้ว ได้แก่

1.การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.มารดาประชารัฐ 3.เงินอุดหนุนแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ 4.เด็กวัยเรียนเข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน 5.เพิ่มเบี้ยยังชีพให้คนสูงวัย พิการ ผู้ยากไร้ ปรับทักษะให้ทำงานและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 6.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 7.ยกระดับ อสม. หมุ่บ้าน 8. ยกระดับการแพทย์ทางไกลให้ประชาชนเข้าถึงทุกพื้นที่ 9.ปรับปรุงโครงสร้างภาษี 10.ลดต้นทุนและยกระดับเกษตรกรด้วยระบบและเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ 11.ให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา 12.พักการชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน

ขณะเดียวกันงบประมาณสำหับ อีอีซี ก็ต้องหาทางลงทุนต่อให้ทันเป็นรูปร่าง ซึ่งเป็นความจำเป็นต่อยุทธศาสตร์ประเทส โดยเฉพาะโครงการหุ่นยนต์ ซึ่งเตรียมของบประมาณปี 63 มากกว่า 200 ล้านนบาท เดินหน้า 6 โครงการ ในขณะที่ สศอ. จับมือกับ CORE พัฒนา 120 ต้นแบบและพัฒนาผู้ให้บริการออกแบบระบบ 1,000 รายรองรับ

โครงการรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ประกอบไปด้วย 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบกึ่งอัตโนมัติ 17 ล้านบาท โครงการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 27 ล้านบาท 3. โครงการอุทยานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 68.5 ล้านบาท 4.โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ 46.31 ล้านบาท 5.โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมการบินและหุ่นยนต์ 27.45 ล้านบาท และ 6.โครงการพัฒนาการศึกษา S-Curve 15.8 ล้านบาท และ พัฒนาบุคลากรและผู้ให้บริการออกแบบระบบ SI 1,000 ราย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างถนนทั่ว อีอีซี อีก 459 กม. งบประมาณ 27,776 ล้านบาท ของ 7 หน่วยงานที่จะนำเสนออีก ถือเป็นภาระการใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นงบปี 63 จึงพุ่งขึ้นถึง 3.2 ล้านล้านบาท

ณ วันนี้ยังรวบรวมรัฐบาลไม่ได้ คาดว่าจะเลยจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 วันที่ 22-23 มิถุนายน 62 ไปแล้ว กว่าจะตั้งได้ เดือน กรกฎาคม 2562 พอดีกับงบประมาณปี 63 เข้าสภา คงต้องรอลุ้นนโยบายของแต่ละพรรคที่จะนำมาบูรณาการกันเพื่อพัฒนาชาติต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน