85 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง ...*...

ย้อนประวัติศาสตร์ หลังคณะราษฎรยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 และต่อมาก็มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ...*...

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายรัชกาลมีความขัดแย้งขึ้นหลายประการ ที่สำคัญคือเมื่อพระราชทานคำแนะนำแก่นายกรัฐมนตรี ทรงเสนอให้มีการแก้ไขพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นอำนาจในส่วนของพระองค์โดยแท้ แต่รัฐบาลเป็นผู้คัดเลือกเอาแล้วนำมาถวายให้ทรงลงพระนามในช่วงเวลาที่จำกัด ต้องทรงลงพระนามตามข้อเสนอของรัฐบาลเท่านั้น...*...

พระองค์ประสงค์จะให้ใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรือโดยอ้อมจากบุคคลที่มีความรู้เป็นผู้เลือกหรือเลือกจากบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี พระองค์ทรงคาดหวังว่า สมาชิกสภาประเภทที่ 2 ที่จะทรงตั้งนั้น จะได้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ และความชำนาญในการปกครองทั่วๆ ไป แต่คณะราษฎรและคณะรัฐบาลไม่เห็นด้วย...*...

ในที่สุด พระองค์ทรงประกาศสละราชสมบัติ มีกระแสพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้อง ใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใด ใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ....ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร…” ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 25 มิ.ย. เวลา 09.00น. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และรับฟังความเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงฯ จัดโดย กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ฉวีวรรณ มะลิสุวรรณ มารดา พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย วันนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย.เวลา 19.00 น. ที่ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขนโดยวันที่26 มิ.ย.พรรคภูมิใจไทยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. เวลา16.00น. อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะเป็นประธานพระราชทานเพลิงที่ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

แสดงความยินดี...บรรพต กาฬภักดี รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม และ บุญเพ็ชร์ สมประสงค์ นำคณะกรรมการบริหารสภาฯแสดงความยินดีกับ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ และ ดร.ฤทัย สินประสงค์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันก่อน

วันชื่นคืนสุข...สุชาติ อำนาจวิภาวี กก.ผจก. ร็อคฮีท เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี้/ประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล จัดงานฉลองเลี้ยงมงคลสมรสระหว่าง ปิยรัตน์ วงศ์กตัญญู กับ วสันต์ อำนาจวิภาวี โดยมี ภูษิต วงศ์โกศลสุข ดร.วินัย อิ่มอารมณ์ และ อัครรัฐ วงศ์โกศลสุข พร้อมญาติมิตร ร่วมอวยพร ที่โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ เจริญนคร