นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล “BCI Asia Top 10 Developer Awards 2019” ในงาน BCI Asia Awards 2019 โดยบริษัทฯได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น จากผลงานออกแบบโครงการที่โดดเด่น มีคุณภาพ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี มร.มาทิอัส ครัฟฟ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท บีซีไอเอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล 

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance