วันที่ 19 มิ.ย.62 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร.,/โฆษก ตร. หัวหน้าชุดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการปราบปรามกวาดล้าง แก๊งนายทุนเงินกู้นอกระบบอย่างจริงจัง เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำจากสังคม ให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย วันที่ 27 มิ.ย.2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้กำหนดวันมอบโฉนดคืนแก่น้องประชาชน จังหวัดลพบุรี โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคง พร้อมคณะเป็นประธานมอบโฉนดคืนให้ประชาชน ครั้งที่ 12 ที่ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่า การมอบคืนโฉนดที่ดินที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชน และสามารถคลายความทุกข์ให้กับประชาชนไปได้เยอะเมื่อได้รับโฉนดกลับมาคืนอย่างความเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนต้องแก้จากสิ่งที่ถูกเอารัดเอาเปรียบฝากถึงพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ว่าวันที่ 27 มิ.ย.62 นี้ขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางมารับมอบคืนโฉนดที่ดินทำกินในทุกถิ่นทุกภาค ตามที่หน่วยงานของรัฐได้แจ้งไป ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้รับมอบโฉนดคืน และเป็นเวลาที่หลายคนเฝ้ารอคอย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับคืนโฉนด ไม่ต้องกังวลใจ รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งใครไว้อย่างเด็ดขาด ส่วนการทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติดำเนินการขับเคลื่อนคืนโฉนดทั้งหมดที่ได้รับมาจากการฉ้อฉลกลโกง และถูกรังแก มาคืนให้กับพี่น้องประชาชนจนถึงมือคนสุดท้ายต่อไป