โสภิส จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา บริษัท สยามรัฐ จำกัด เข้ามอบของขวัญ ให้กับ นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่ชั้น 9 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรุงเพทฯ