นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เขียนบทความเผยแพร่ในหัวข้อ

17 จำเลย คดี กปปส.ยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า การต่อต้านระบอบทักษิณโดยสันติวิธีของปวงชน ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ”

รัฐธรรมนูญ 2550 “มาตรา 69 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้”

“คดี กปปส.” กล่าวหาโดย ทนาย นปช. สอบสวนเหมาเข่งโดยดีเอสไอ สมัยธาริตจับแล้วฟ้อง 4 คนแรกสมัยนายกฯยิ่งลักษณ์ มาปัจจุบันฟ้องเพิ่มเติมอีก 1 คดี จำเลย 32 คน ข้อหากบฏจนถึงอั้งยี่ซ่องโจร กำลังเร่งสืบพยานทุกอาทิตย์มุ่งพิพากษาตัดสินในสิ้นปีนี้

จำเลย 17 คน ใน 32 คน เห็นว่า ไม่ว่าในที่สุดแล้วศาลในคดีอาญาจะวินิจฉัยเห็นว่าการกระทำของตนเป็นผิดหรือไม่ก็ตาม ตนก็มีข้อต่อสู้สำคัญว่าการกระทำตามฟ้องทั้งปวงทั้งคดีของตนหรือคดีคัดค้านการเลือกตั้งของประชาชนอื่นๆอีกหลายคดีนั้น ล้วนเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งสิ้น จึงต้องการเสนอข้อมูลและเหตุผลรวม 46หน้า 9 ข้อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณเป็นขบวนการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ ผิดครรลองทั้งความคิด ความเคลื่อนไหว และระบบอำนาจ จนกลายเป็น “เผด็จการพรรคการเมืองนายทุน” ปรากฏตัวตนเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ 2543-2557 จนกำเริบสูงสุดเมื่อตรากฎหมายนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่นของ พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อ พฤศจิกายน 2556 อันเป็นจุดแตกหักจนเกิดสิทธิต่อต้านโดยปวงชนแล้ว

คำร้องนี้ได้ระบุถึงพัฒนาการและตัวตนเผด็จการของระบอบนี้ ด้วยข้อวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการเมืองก่อนว่า พ.ต.ท.ทักษิณได้กลายเป็นฮิตเลอร์เมืองไทยที่ลอยออกมาจากหีบเลือกตั้งได้อย่างไร จากนั้นจึงชี้ถึงการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ จนเกิดคดีความต่างๆเช่นไรบ้าง ท้ายสุดจึงวิเคราะห์ยืนยันอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า ประเด็นวินิจฉัยว่าระบอบทักษิณมีจริงหรือไม่ เป็นภัยใกล้ชิดชัดเจนต่อประชาธิปไตย เหมือนงูเห่าที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนต้องปิดกรุงเทพต่อต้านขับไล่นี้จะฟังได้เพียงใดนั้น นับเป็นข้อต่อสู้สำคัญที่สุดของจำเลย และมีแต่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะวินิจฉัยได้ จำเลยทั้ง 17 จึงพร้อมกันยื่นคำร้องขอศาลอาญาให้ส่งข้อมูลและเหตุผลนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณขณะนั้นเป็นภัยชัดเจนใกล้ตัวเหมือนงูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านจริง การกระทำตามฟ้องของจำเลยทั้งหมดทั้งคดีนี้ และคดีของประชาชนอื่นๆ ก็จะเป็นการใช้สิทฺธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายรับรองไว้ หากทำโดยอยู่ในกรอบสันติวิธีก็ไม่ผิด หากเกินเลย ก็เป็นผิดแต่ลดโทษได้

คำร้องนี้สำคัญต่อการเมืองไทยในอนาคตว่า กฎหมายไทยจะยอมรับให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจนมีสิทธิต่อต้านผู้แทนที่ทรยศใช้สิทธิผิดครรลองได้จริงหรือไม่ หรือจะให้ก้มหน้าเลือกตั้งไปวันๆ แล้วให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะๆ ต่อไปอีก เช่นปัจจุบัน

ขอเชิญผู้สนใจติดตามอ่านคำร้องฉบับสมบูรณ์นี้ได้ที่ “สุริยะใส กตะศิลา” Fb page

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน