วีรวิทย์ อมรจรัสชัย ผจก.ฝ่ายโฆษณา เป็นตัวแทน นสพ.สยามรัฐ เข้าเยี่ยม นายกิจชัย จิตธารารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง และมอบของที่ระลึก ที่อาคารศูนย์ราชการ A ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันก่อน