ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารระบายน้ำนำสื่อท้องถิ่นดูสถานที่ก่อสร้างลำห้วยโงเพื่อไว้กักเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบพร้อมถ้าทุบพิสูตร

นายสินติพัชญ์ สิทธิพันธ์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว นำสื่อท้องถิ่นลงพื้นที่ลำห้วยกุดโง บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมเปิดเผยว่า ตนเป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารระบายน้ำแห่งนี้ และแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ในราคา รับเหมาค่าแรงจำนวน 3 แสนบาท ส่วนวัสดุในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นของห้างที่ทำสัญญางานเป็นคนนำมาให้ตนกับคนงานเป็นการก่อสร้าง ซึ่งในการก่อสร้างอาคารระบายน้ำนั้นก็ไม่มีก่อสร้างคัดอ๊อฟ หรือ คันกั้นน้ำลอดพื้นทั้งสองด้าน และในส่วนที่พื้นปูนที่เป็นทางระบายน้ำลอดอาคารจำนวน 5 ช่อง นั้นเหล็กที่ปูพื้นก็ไม่ถูกสเป๊กกับแบบที่เขียนมา

ส่วนที่ถูกต้องคือฐานจำนวน 5 ฐานเพื่อรองรับปูนที่เทเป็สะพานให้สัญจรไปมาได้ แต่หล็กทั้งหมดไม่ได้ขนาดตามแบบแต่อย่างใดและในส่วนรอยต่อระหว่างสะพานกับคันคูนั้นก็เริ่มทรุดตัวลงแล้วและหูช้างเพื่อกันน้ำไหลเซาะดินนั้นก็เอาหินภูเข่าขนาดเล็กวางแปะไว้ซึ่งไม่สามารถที่จะกันน้ำกัดเซาะได้เลย และในส่วนงบประมาณในการก่อสร้างนั้นตนไม่ทราบแต่ได้ยินเพียงแต่เขาพูดกันประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนของตนรับค่าแรงจำนวน 3 แสนบาท แต่จ่ายมาเพียง 5 หมื่นบาทเท่านั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับส่วนที่เหลือแต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน