นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส และ พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการใช้ที่ดิน และการปลูกพืช ในพื้นที่ 800 ไร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ จากนั้นตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส พร้อมทั้งมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) ให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกร