กทม แจ้งสำนักการระบายน้ำ ลอกท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะพร้อมรับมือฝนตกหนัก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

(15 มิ.ย.62) เวลา 09.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระหว่างซอย 5 ถึง ซอย 15 เขตหลักสี่ โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรม ณ แจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่