เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวเปิดงานเสวนา "บทบรรณาธิการสำคัญอย่างไร" โดยมี นายสุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง, นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ นายทศพร โชคชัยผล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมวงเสวนา โดยมีนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก