วันที่ 12 มิ.ย.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า...

เรื่องขำ ๆ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของชนเผ่าหนึ่ง

1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบของเผ่า (คสผ.)เป็นคนตั้งกรรมการสรรหา สมาชิกสภาเผ่า (สผ)
2. เอาพวกพ้องน้องพี่ คนใกล้ชิดเป็นกรรมการสรรหา สผ.
3. กรรมการสรรหาผลัดกันเสนอชื่อกรรมการด้วยกันเอง และญาติมิตรของกรรมการคนอื่นให้อยู่ในบัญชี ผู้สมควรเป็น สผ.
4 คณะกรรมรักษาความสงบของชนเผ่า เลือกตัวเอง เครือญาติ และพวกพ้องเป็น สผ.
5. สผ. เลือกหัวหน้า คสผ. เป็น นายกแห่งชนเผ่า

จะมีประเทศใดที่ทำเหมือนชนเผ่านี้บ้างหนอ

กองทุนประกันวินาศภัย