กรมการข้าว จัดใหญ่งาน “วันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ปี 62” มุ่งส่งเสริมเกษตรกรพื้นที่ภาคกลางปรับรูปแบบการเกษตร สู่เกษตร 4.0

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอสว่างอารมณ์ กล่าวให้การต้อนรับ และนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

นายขจร กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด 867,317 ไร่ จำนวนเกษตรกร 41,004 ครัวเรือน ซึ่งเป็นนาแปลงใหญ่ทั้งหมด 22 แปลง พื้นที่ 31,573 ไร่ มีเกษตรเข้าร่วม 1,659 ราย โดยกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์สว่างอารมณ์ เป็นหนึ่งในนาแปลงใหญ่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว ดูแลและรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าวเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การจัดการ คุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

กรมการข้าว ยังมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันไปสู่เกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะในอนาคต โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนในการทำนา เช่น เซนเซอร์ทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการแปลงปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบช่วยในการตัดสินใจการผลิตให้แก่เกษตรกร ทั้งการคาดการณ์ การเตือนภัยและการประเมินผลผลิต ซึ่งขณะนี้มีโครงการนำร่องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจะขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต