วันนี้ (12 มิ.ย.62) นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ นายวรัตน์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน 904 เปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่บริเวณคลองสีบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ริมคลองสีบัวทอง กำจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด และที่บริเวณคลองสีบัวทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา นายวรัตน์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้หน้าวัดวังน้ำเย็น กำจัดวัชพืชและรักษาความสะอาดคลองสีบัวทอง คลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของอำเภอสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน