“บิ๊กสไมล์ เวิลด์” ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นสื่อกลางองค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมคุณภาพชีวิตผ่าน www.bigsmileworld.com แพลทฟอร์มแห่งความสุขตอบทุกโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระของคนรุ่นใหญ่

นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด เปิดเผยว่า “บิ๊กสไมล์ เวิลด์” คือ แพลทฟอร์มแห่งความสุขของคนรุ่นใหญ่ยุคใหม่ ที่มีต้องการออกแบบการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง มีอิสระและอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ซึ่งบิ๊กสไมล์ เวิลด์ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ คัดสรร องค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมคุณภาพชีวิตเพื่อคนรุ่นใหญ่ ผ่านเว็บไซต์ www.bigsmileworld.com และ Facebook นำเสนอความต้องการ4 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย 1.สุขภาพ 2.ความสวยงามตามวัย 3.การใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ และ การบริหารความมั่งคั่ง

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เปิดกว้างให้สมาชิก หรือลูกเพจ มีส่วนร่วมกระตุ้นให้คนในสังคมรับรู้ถึงการสร้างความสุขของคนรุ่นใหญ่ รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้จะมีการจัดทำกิจกรรมที่เหมาะสมตอบโจทย์คนรุ่นใหญ่ในแต่ละด้านด้วย เช่น การจัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ ฯลฯ

สักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด

ขณะที่เป้าหมายสำคัญของการเปิดตัวบริษัท คือ การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการ นวัตกรรมคุณภาพชีวิต และกลุ่มคนรุ่นใหญ่ที่มีความต้องการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตนเอง มาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจะทำเพื่อกลุ่มคนรุ่นใหญ่ ได้แก่ งาน บิ๊กสไมล์ เฟสติวัล โดยคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2563 เป็นงานแรก หลังจากนั้นจะมีการจัด “มิวสิค เฟสติวัล คนรุ่นใหญ่” และ บิ๊กสไมล์ รัน งานวิ่งสำหรับคนรุ่นใหญ่ที่รักสุขภาพ เป็นต้น

“หลังจากเปิดตัวเว็ปไซต์ หรือแม้กระทั่ง เพจเพซบุ๊ก ของบิ๊กสไมล์ เวิลด์ บริษัทเชื่อว่าจะมีคอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหญ่เกิดขึ้นในปีแรก ประมาณแสนราย และเชื่อว่า 2-3 ปีข้างหน้าจะมีคอมมูนิตี้คนรุ่นใหญ่สูงขึ้นแน่นอน” นายสักกฉัฐ กล่าว

ศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า สำหรับคำจำกัดความของคนรุ่นใหญ่ ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นกลุ่มคนที่มีทัศนคติ ความชื่นชอบ บุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่ มีความมั่นคงทางการเงิน และมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต หากจะแยกให้เห็นอย่างชัดเจน คือ จากข้อมูลเชิงสถิติปัจจุบันพบว่าในปี 2564 จะมีกลุ่มคนสูงวัยที่มีอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วน 20 % ของประชากรไทย หรือ ประมาณ 13-14 ล้านราย จากประชากรทั้งหมด 67 ล้านคน สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหญ่อาจมีอยู่ประมาณ 5-10% หรือ ประมาณ 1.3 – 1.5 ล้านราย และขนาดตลาดของตคนรุ่นใหญที่มีอยู่จำนวน1.5 ล้านรายดังกล่าว ถือว่าที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้นหากจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจน่าลงทุนในระยะยาว