หนองคาย-12 ปี เหนียวแน่วไม่เสื่อมคลาย... “กลุ่มรักหนองคาย” นายก อบจ.หนองคาย ผนึกกำลังประธานสภาฯ ขนทีม สจ.ทั้งหนองคาย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ชูสโลแกน “เราจะพัฒนาจังหวัดหนองคายต่อไป เพราะจังหวัดหนองคายเป็นบ้านของเรา”

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวภายหลังร่วมเป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานประชาชน “กลุ่มรักหนองคาย” ที่ อ.ท่าบ่อ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประชาชน และ อบจ.หนองคาย ใน 4 อำเภอของจังหวัดหนองคายตอนบน (อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม และ อ.โพธิ์ตาก) และงานแสดงมุทิตาจิต นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มีอายุครับ 72 ปี

โดยมี ดอกเตอร์สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร ประธานศูนย์ประสานงานประชาชน กลุ่มรักหนองคาย อ.โพนพิสัย, นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และตัวแทนภาคประชาชน อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม และ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคายได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่มรักหนองคาย

โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “กลุ่มรักหนองคาย” เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ที่ได้มีการก่อตั้งมาปีนี้ครบรอบเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือนายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผมนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และคณะ ซึ่งกลุ่มของพวกเราได้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายมา 3 สมัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกลุ่มของพวกเรา ก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้น จึงทำให้เกิดการผลักดันนโยบาย กฎหมายท้องถิ่น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสมบูรณ์เป็นเอกฉันท์ด้วยพลังของ “กลุ่มรักหนองคาย”

สำหรับนโยบายที่กลุ่มของพวกเราได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปี นั้น ก็คือการดูแลผู้สูงอายุ, การดูแลเยาวชนคนหนองคายให้ได้รับการศึกษาและได้รับการพัฒนาด้านกีฬา, สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งคอมพิวเตอร์ ICT ห้องเรียนอัจฉริยะ ต่อจากนี้จะสานต่อในการดูแลผู้สูงอายุด้วยการสร้างระบบกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงที่ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความสุขในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายคน ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย ได้สนับสนุนการพัฒนาเมืองจนถึงปัจจุบัน ทำให้ “จังหวัดหนองคาย” ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน

ส่วนการเลือกตั้งที่จะถึงในเร็วๆ นี้ “กลุ่มรักหนองคาย” ก็จะได้จัดทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ภายใต้การกำกับดูแลของนายปราการ อินทร์รอด และคณะของผมฯ ซึ่งเรามีนโยบายในการกระจายอำนาจการปกครองของท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ในเรื่องของการส่งเสริมประเพณี ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรมผู้สูงอายุ และพร้อมจะส่งเสริมประเพณีและอัตลักษณ์เหล่านี้ ให้เป็นจุดขายของจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ให้สมกับจังหวัดหนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไป” “เราจะพัฒนาจังหวัดหนองคายต่อไป เพราะจังหวัดหนองคายเป็นบ้านของเรา”.