กรมชลฯ ระบุช่วงวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ ฝนลดลง ส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย วอนประชาชน เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ประหยัดน้ำไว้ใช้หากเกิดฝนทิ้งช่วง สูบน้ำใช้แบ่งตามรอบเวร

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่า สภาพฝนในช่วงวันที่ 9-12 มิ.ย. 62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 13-14 มิ.ย.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อน

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 39,016 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 15,089 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,942 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 3,246 ล้าน ลบ.ม.

ด้านสภาพน้ำท่าในสายหลักต่างๆ ทางตอนบนของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างน้อย เฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง ที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วัดได้ 248 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 262 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 4.25 เมตร แม่น้ำน่าน ที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 224 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 203 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 8.08 เมตร แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 451 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 442 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 7.64 เมตร ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) ในอัตรา 80 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีวัดน้ำ อ.บางไทร (C.29A) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 81 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที) รวมรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในปริมาณ 383 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำป่าสัก ระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหก 9.83 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 9.70 ลบ.ม./วินาที)

ขณะที่ค่าความเค็มในแม่น้ำทั้ง 4 สาย (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปราจีน-บางปะกง และแม่น้ำแม่กลอง) อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยที่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีประปาสำแล วัดได้ 0.17 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัมต่อลิตร มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลิตร) แม่น้ำท่าจีน ที่สถานีปากคลองจินดา วัดได้ 0.25 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัมต่อลิตร เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร) แม่น้ำปราจีน-บางปะกง ที่สถานีปราจีนบุรี วัดได้ 0.17 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร) และแม่น้ำแม่กลอง ที่สถานีปากคลองดำเนินสะดวก วัดได้ 0.16 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัมต่อลิตร เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร)

“สถานการณ์น้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แต่ยังสามารถบริหารจัดการและส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศได้ตามปกติ ด้านการปลูกพืชฤดูฝนซึ่งจะให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า ดำเนินการสูบน้ำตามรอบเวรที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เพื่อจะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่างไม่ขาดแคลน หากเกิดกรณีฝนน้อยหรือฝนทิ้งช่วง”รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว