วรวิทย์ อมรจรัสชัย ตัวแทนบริษัทสยามรัฐ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่ การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ณ อาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ