ศรินรัตน์ อธิอัครวัฒน์ ตัวแทนฝ่ายโฆษณาบริษัทสยามรัฐ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ ศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูล ผจก.ฝ่ายสื่อสารมวลชนและกิจกรรมพิเศษ บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ที่บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม3