วันที่ 6 มิ.ย. 62 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arthit Ourairat ระบุข้อความว่า...

ขอเรียกร้อง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย
ประกาศปลดกัญชาออกจากยาเสพย์ติด เป็นสิ่งแรกของรัฐบาลใหม่เป็นของขวัญแก่ประชาชนไทยที่สนับสนุนท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ข่าวดีระดับโลก
องค์การอนามัยโลก (WORLD HEALTH ORGANIZATION หรือ WHO ) แนะนำให้รัฐบาลทุกประเทศที่เป็นสมาชิก ตัดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด !!!!
ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกไว้ว่า ในวันนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO)ผู้ซึ่งบรรจุกัญชาไว้ในบัญชียาเสพติดที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด จากมติที่ประชุมเมื่อปี คศ.1961นั้น มาวันนี้ องค์การอานามัยโลกได้ให้คำแนะนำกับประเทศสมาชิกทุกประเทศทั่วโลก ให้ปลดกัญชา น้ำยางกัญชา และ น้ำมันกัญชา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมด ออกจากบัญชียาเสพติด เหตุผลในการแนะนำในครั้งนี้ก็คือ องค์การอนามัยโลก ได้ยอมรับผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พิสูจน์ออกมาแล้วว่า กัญชามีคุณประโยชน์มากมายสามารถนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคให้มนุษยชาติได้หลากหลายตำรับยา ใช้ได้กับหลากหลายโรค
ไม่น่าเชื่อว่า หลังจากกัญชาถูกพันธนาการจากกฏหมายยาเสพติดมาถึง 47 ปี มาบัดนี้ WHO.ผู้กักขังกัญชากลับเป็นผู้ออกมาประกาศปลดปล่อยกัญชาเสียเอง เหตุผลหลักขององค์การอานามัยโลกก็คือ ต้องการให้นำกัญชามาผลิตเป็นยารักษาโรค นั่นเอง
และเมื่อวันที่ 24 มกราคม ปีนี้ นายTedros Adhanom กรรมการองค์การอานามัยโลก ได้มีจดหมายไปถึง นาย Antonio Guterres เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ความว่า ประเทศเอธิโอเปีย ได้ร่วมมือกับ ประเทศโปรตุเกส ทำการปลูก ศึกษา ค้นคว้า วิจัย กัญชา เพื่อการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคได้อย่างหลากหลาย จึงเห็นสมควรให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมดทั่วโลก ได้ประกาศปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ แก่มวลมนุษยชาติ ต่อไป
หมายเหตุ บทความชิ้นนี้ แปลขึ้นมาเพื่อการศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่ประการใดทั้งสิ้น