โสภิส จิตต์ประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาบริษัทสยามรัฐ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่แก่ สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ที่บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม3