โปรดเกล้าฯ “ชวน - สุชาติ - ศุภชัย” นั่งประธาน - รองประธานสภาฯ แล้ว

เมื่อเวลา 16.15 น. ที่ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 4 อาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 คน โดยนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มายังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 รวมถึงส.ส. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมในพิธี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน