ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวานนี้ (28 พ.ค. 62)ที่มัสยิดนูรุ้รเราะฮ์ฮีม อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมเยียนชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 เพื่อให้กำลังใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำศาสนา และมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ อิหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก อบอุ่นและเป็นกันเอง

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในเดือนรอมฎอนของทุกปี นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางราชการได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทุกท่าน ซึ่งถือเป็นเดือนที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดตลอดทั้งเดือน หรือเดือนบวช เป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งในรอบปีของชาวไทยมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติ เพราะเป็นศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติในเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องไทยมุสลิม เป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม ที่ควรปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ถือศีลอดชาวไทยมุสลิมที่จะได้นำหลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งผู้นำศาสนาถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะเสริมสร้างหลักที่สำคัญให้เกิดความสงบสุขในสังคม โดยใช้ศาสนาเป็นที่ตั้ง และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้ช่วงระยะเวลาเดือนรอมฎอนนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติได้อีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาบัญญัติอย่างมีความสุข และได้รับผลบุญจากการปฏิบัติอย่างทั่วถึง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน