วีรวิทย์ อมรจรัสชัย ผจก.ฝ่ายโฆษณา เป็นตัวแทน สยามรัฐ มอบของขวัญแก่ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์